Informace 2. jakost

Naše výrobky jsou vyráběny s velkým zastoupením ruční práce, která sebou nese určitý procentuální podíl chybovosti.

V kategorii 2. jakost naleznete kostky, které mají nějakou drobnou vadu, která se stala při výrobě, případně již byla obsažena v samotném dřevě. Samozřejmě všechny i nadále splňující normu ČSN EN 71 a jsou tedy pro děti naprosto bezpečné.

U těchto výrobků najdete výrazně sníženou cenu a jsou vhodné pro ty, kteří se nenechají rozhodit nějakou tou nepřesností.

 

Nepřesný úhel.

Odklon od pravoúhlé osy o 0,5mm do 1 mm na výšce kostky o hraně 5 cm.

Vadný řez hrany, rohy.

Nečistě doříznuté rohy, případně hrany kostek. 

Vady uvnitř dřeva.

Na rovných plochách chybí trochu materiálu a vznikají mělké prohlubně.

Nestejné výšky.

Při zpracování materiálu došlo k chybnému posunu při měření. Rozdíly na výškách kostky jsou od 0,5 mm do 1,5 mm.

Suky, malé praskliny.

Vnitřní vady dřeva vytvářejí tmavé místo s jinou strukturou, případně vlasové praskliny, u kterých nehrozí rozpadnutí výrobku.

 

Popis a fotografie jednotlivých vad u korálů:

Nepřesný řez, drobné prasklinky, špatně nanesená barva, plochá místa, chyby ve dřevě.